logon.jpg

תמיכות שנה 2021
תמיכה עירונית            
לאגודות שלא למטרת רווח       
                                                          
                                    
                                                                      

 

   
                                           
                                                                
                                     
    
כניסת משתמשים
 
שכחתי סיסמה
כללי : העמותות מתבקשות להעלות מאזנים , יש להתחבר לבקשה . עמותות בתחום כולל אברכים יש להעלות רשימת אברכים.
2021 : הודעה לתחום הקמת מרכז חוויתי אינטראקטיבי בלבד - הגשת בקשה לתמיכה בהקמת מרכז חוויתי אינטראקטיבי לזהות יהודית , בין התאריכים 7.4.2021 ועד ה 25.4.21 נתונים בכפתור אודות
נעילת האתר : ב 20.12.2020 האתר ינעל ולא ניתן יהיה להירשם לצורך בקשה לתמיכה ל 2021. עמותה שהמערכת תמצא שלא עלתה ניירת נדרשת תינעל ולא יתאפשר לה להשלים ניירת .
חשוב לציין : עמותה חדשה תעשה רישום ותבחר לעצמה סיסמה , עמותה שהגישה בקשה שנים קודמות תרשום מספר עמותה סיסמה ותלחץ התחברות.
2021:החל מה 01.11.2020 שעה 16.00 אתר התמיכות יפתח לרישום והתחברות לצורך בקשה לתמיכה לשנת 2021.
2021:בקשה לתמיכה לשנת 2021 תתאפשר בין התאריכים 01.11.2020 ועד ה 20.12.2020
2021: רישום בלבד אינו מהווה בקשה לתמיכה.לצורך דיון בוועדה יש לסרוק את הניירת הנדרשת.
כללי : יש להתחבר לאתר התמיכות המקוון באמצעות דפדפן Google Chrome בלבד. כניסה למערכת בעזרת דפדפן אחר אינה מאפשרת להציג את הבקשה בצורה תקינה.
2021 : יש להקפיד בבקשה לתמיכה לרשום מייל פעיל, ההתקשרות הינה דרך המייל בלבד.
כללי : ימי קבלת קהל ומענה טלפוני ראשון ושלישי בין השעות 9.00-14.00
  כל הזכויות שמורות לעיריית אשדוד                        האתר נבנה על ידי חברת 099